artifact1

Logan White Emma Kathan Artifact

Artifact Logan White Emma Kathan

Emma Kathan Logan White

Emma Kathan Photography

Emma Kathan Logan White

Logan White Emma Kathan

flower basket

Video by Emma Kathan

Music by Labanna Babalon

Edited by Natalie Rodgers

Photos by Emma Kathan and Logan White